Velkommen til Drejø Sogn

Danmarks geografisk største sogn

Drejø Sogns Menighedsråd dækker 3 øer i Det sydfynske Øhav:

DREJØ - SKARØ - HJORTØ

Drejø kirke blev indviet i 1535 og drejøboerne valgte en ikke-katolsk præst året før reformationen i Danmark. I 1555 blev Skarø, Hjortø og Birkholm lagt under Drejø Pastorat, for at give præsten et bedre indtægtsgrundlag. Herefter udgjorde de 4 øer Drejø Sogn. Skarø fik eget Bedehus indviet i 1900. Se mere under Skarø Kirke. Hjortø og Birkholm har ikke egen Kirke.

Ved kommunesammenlægningen i 1964 kom Drejø, Skarø og Hjortø under Svendborg Kommune, mens Birkholm kom under Marstal Landkommune.

Siden 1535 har Drejø Sogn haft 33 fastboende fuldtidspræster. Fra 2002 blev stillingen som øernes sognepræst ændret til en 50% stilling, men stadig med bopælspligt i Drejø Præstegård.

I 2007 blev Drejø pastorat underlagt Skt. Jørgens pastorat i Svendborg og ændrede navn til Skt. Jørgens - Drejø pastorat. Menighedsrådet for Drejø, Skarø og Hjortø blev bibeholdt med egen økonomi, og Kirkebogsføringen blev tilbageført til præsten for Drejø Sogn. Da den sidste fastboende præst Tamira Mariann Jørgensen flyttede 1. maj 2018, blev stillingen vakant. Hvorefter et nyt stillingsopslag ikke indbefattede fast bopæl.

Kordegnen ved Skt. Jørgens-Drejø-Pastorat  har igen overtaget kirkebogsføringen, indtil der falder en afgørelse om præstestillingen for Drejø Sogn.

Pr. 1 april 2019 indsattes vikarierende sognepræst Lisbet Rønnov Torp, som er konstitueret til udgangen af 2019 i en 30% præstestilling for Drejø Sogn. Fra 22. november 2019 blev Lisbet Rønnow Torp fastansat præst for Drejø Sogn - dog uden fast bopæl i Præstegården.

Den 15. oktober 2023 indsattes sognepræst Anders Eyvind Nielsen som præst - også uden fast bopæl i Præstegården.

 

OBS! Sidste nye indlæg ses under: "Møde/referater", "SogneStuen" og "Kalenderen".

Se også spændende Sogneudflugter under "Arrangementer".

Hvad koster det at leje Drejø og Skarø Kirker. De er begge med i Sydfynske Kirker, Grøn Kirke og Åbne Vejkirker.

Søger du oplysninger, som vedrører kirkelige spørgsmål, kan du hente dem her: