Velkommen til Drejø Sogn

Danmarks geografisk største sogn

Drejø Sogns Menighedsråd dækker 3 øer i Det sydfynske Øhav:

DREJØ - SKARØ - HJORTØ

Drejø kirke blev indviet i 1535 og drejøboerne valgte en ikke-katolsk præst året før reformationen i Danmark. 1555 blev Skarø, Hjortø og Birkholm lagt under Drejø Pastorat, for at give præsten et bedre indtægtsgrundlag. Herefter udgjorde de 4 øer Drejø Sogn. Skarø kirke er indviet i 1900.

Ved kommunesammenlægningen i 1964 kom Drejø, Skarø og Hjortø under Svendborg Kommune, mens Birkholm kom under Marstal kommune.

I 2002 blev embedet ændret fra 100% til 50%, med bolig i præstegården på Drejø. I 2007 blev Drejø pastorat underlagt Skt. Jørgens pastorat i Svendborg og ændrede navn til Skt. Jørgens - Drejø pastorat. Menighedsrådet for Drejø, Skarø og Hjortø blev bibeholdt med egen økonomi. Kordegnen i Skt. Jørgens pastorat  er behjælpelig med kirkebogsføringen indtil der falder en afgørelse om præstestillingen for Drejø Sogn. 

Sognepræst Tamira Mariann Jørgensen blev indsat i Drejø og Skarø kirker den 27. oktober 2012 og blev den 33. præst i Drejø kirke. 

Tamira Mariann Jørgensen har herefter fået fuldtidsjob i Munkebo Sogn pr. 1. maj 2018, og har derfor opsagt sin stilling ved Drejø Sogn. Embedet i Drejø Sogn er indtil videre vakant.

I mellemtiden vikarierer pastor Jette Arp skiftende med en præst fra Svendborg.

Drejø og Skarø Kirker er med i Sydfynske Kirker, Grønne Kirker og Åbne Vejkirker.

Søger du oplysninger, som vedrører kirkelige spørgsmål, kan du hente dem her::