Drejø Kirke

(Citat fra E. Horskær: "De danske Kirker".) ”Drejø: Den beskedne kirke består af et kampestensskib, der opførtes 1535 af øens 13 gårdmænd som et kapel. I begyndelsen af 1600-tallet udvidedes bygningen med et hvælvet langhuskor, og der tilføjes et tårn i vest, med våbenhus på sydsiden, begge med blændingsgavle af sengotisk karakter. Kapellet betegnes herefter som Kirke. Der indsattes 1630 hvælv i skibet, mens tårnrummet åbner sig mod skibet ved en rund bue. 1779 repareredes bygningen, og ved en hovedistandsættelse 1875 blev den udvendig helt overpudset med cement, der skjuler alle enkeltheder. Altertavlen fra ca.1690 i renæssance med krucifiks og maleri vist fra ca.1700. Romansk granitfont. Prædikestol i renæssance ca. 1620. Gravsten over sognepræst Niels Christophersen Fabricius + 1662 og hustru”. (Citat slut)

I juni 2016 fik hele Drejø Kirke en gennemgribende kalkning udvendig.

Drejø Flyvergrav er beskrevet i ovenstående folder på både dansk, engelsk og tysk.

Ny indgang til Drejø Kirke

I juni 2019 fik Drejø Kirke lagt en ny, flot brostensbelagt indgang, således at nu kan alle, også barnevogne, roulatorer- og kørestolsbrugere komme uhindret ind i kirken.

Drejø Sogns menighedsråd er i gang med at udforme et Lapidarium også på Drejø Kirkegård. Der ser dog ud til at være et stykke vej endnu, inden det færdige resultat kan ses. Vi håber, det bliver lige så flot som på Skarø Kirkegård.

Drejø Kirkes Altertavle og prædikestol

Om kirkens renovering

I 1985 fik kirken en stor renovering, hvor det grå cementlag blev fjernet. Kirken blev kalket hvid, hvilket lod bygningens struktur komme til syne.

I 2009 gennemgik kirken en omfattende hoved-restaurering. Hvælvet blev forstærket, og kirke-rummet fornyet med dejlige farver, valgt i samråd med konservator Jens Johansen, Odense, i øvrigt hans sidste kirkekonservering inden pensioneringen. Det historiske inventar blev renoveret på Johansens værksted. Det gamle alterbillede ”Jesus med Nadveren” blev udskiftet med ”Drengen Jesus som 12 årig” malet af Sven Havsteen-Mikkelsen, og købt på Bruun´s Auktionshus. I maj 2011 fik orglet tillige tilføjet en subbas. Det var en stor glæde for menig-hedsrådet, at kunne præsentere den ny restaurerede kirke ved kirkens 475 års jubilæum.

Automatisk ringning i kirken.

Klokken i Drejø Kirke

Den 27. september 2008 er ringer og graver Birgit Hjeresens sidste arbejdsdag som ringer ved Drejø Kirke - herefter tager automatikken over.

Automatikkassen indstalleres

Gitte instrueres i brugen af knapperne til den automatiske ringning.

Så er automatikken installere ved klokken - så skal der blot trykkes på knapperne!