Attester & navneændring:

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.
For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen.
borger.dk kan du finde mere information om navneændring og anmelde navneændring.
Ankestyrelsens Familieretsafdeling
kan du finde oplysninger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Det koster 500,- kr. at få behandlet en navnesag. Betaling foregår ligeledes via borger.dk

 

Attester rekvireres ved personlig henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet eller på borger.dk.
Se hvilket sogn du bor i.

Med venlig hilsen

Drejø menighedsråd