Næste menighedsrådsmøde:

Referater fra møderne:

Næste møde bliver:

Torsdag den 13. april 2023 kl. 9.00 i Drejø Præstegård.

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 9.00 i Drejø Præstegård

 

 

 

 

 

Resultat vedr. valg til Drejø Sogns menighedsråd 2022.

Følgende blev valgt for perioden 2022-2024:

Menighedsrådet:

Jonna Møller

Helle Køster

Robert Jacobsen

Britta Tarp

Bjarne Rasmussen

Suppleanter:

Edith Rasmussen

Hanne Ørum Sørensen

Johannes Madsen

Kirsten B. Lund

Inger Margrethe Madsen.

 

Venlig hilsen

Jonna Møller

Drejø Sogns Menighedsråd