Næste menighedsrådsmøde:

Referater fra møderne:

På grund af Corona restriktioner bliver vores første møde i 2021 onsdag den 17. marts 2021 et virtuelt møde.

Næste møde bliver Torsdag den 15. april kl. 9.00 i Præstegården