Næste menighedsrådsmøde:

Referater fra møderne:

Næste møde bliver:

Torsdag den 18. november kl. 9.15 i Skarø Forsamlingshus

efterfølgende Julefrokost.

 

 

 

 

Resultat vedr. valg til Drejø Sogns menighedsråd 2022.

Følgende blev valgt for perioden 2022-2024:

Menighedsrådet:

Jonna Møller

Helle Køster

Robert Jacobsen

Britta Tarp

Bjarne Rasmussen

Suppleanter:

Edith Rasmussen

Hanne Ørum Sørensen

Johannes Madsen

Kirsten B. Lund

Inger Margrethe Madsen.

 

Ekstern kandidatliste kan afleveres til formanden senest 18. oktober 2022.

Venlig hilsen

Jonna Møller

Drejø Sogns Menighedsråd