Orientering fra Præsten:

Kære Skarø- og Drejøboere!

 I lyset af Sundhedsmyndighedernes kraftige opfordring til aflysning af sociale sammenkomster, er vi i Drejø menighedsråd kommet frem til, at vi desværre nok engang må aflyse vores Adventsmøde, der var berammet til at finde sted i Drejø Forsamlingshus fredag den 10.dec..

Til gengæld – når det begynder at lysne igen – håber vi at kunne gennemføre et lige så hyggeligt Kyndelmissemøde – også med ”Årets ring” på programmet!

Med varmeste og venligste hilsen – og med håb om, at vi dog får lov at mødes i kirken juleaften –

Lisbet T