Orientering fra Præsten:

KIRKELIVET – sat på pause!

Kære Drejø-, Skarø- og Hjortøboere!

Som situationen har udviklet sig herhjemme –og i verden omkring os – så har man også fra kirkelig side måttet tage helt særlige forholdsregler i brug.

Således må alle annoncerede gudstjenester i kirkerne aflyses –foreløbig frem til efter påske.

Det betyder, at der ingen gudstjeneste finder sted i Drejø kirke her den 29. marts, Mariæ bebudelsesdag,ingen gudstjeneste heller Skærtorsdag, den 9. april i Drejø kirke og – lige så trist – heller ikke Påskedag, den 12. april i Drejø og Skarø kirker!

Med hensyn til eventuel dåb, vielse eller begravelse, så vil disse handlinger stadig kunne finde sted fra kirken, dog således, at der skal tages behørigt hensyn til deltagerantallet.

Man er altid – og ikke mindst i en foruroligende tid som denne – velkommen til at ringe til mig. Det kunne jo være, at man havde brug for en at tale med – eller der var andet, som jeg kunne være behjælpelig med.

Og så er der blot at håbe på, at april måned vil bringe en afgørende lettelse i hele denne undtagelsestilstand, så vi igen kan se frem til at møde hinanden ganske ligefremt og ubekymret – og glæde os over forårssolen og alt det grønne.

Derudover ønsker jeg bare, at alle i den kommende tid må bevare både helbred og livsmod.

De venligste hilsener

Lisbet Rønnow Torp

Tlf. 29 21 17 32

mail.adr.: lisbetrtorp.@gmail.com

Dato: 28.03.2020