Orientering fra Præsten:

KIRKELIVET – sat på pause!

Kære Drejø-, Skarø- og Hjortøboere!

Som situationen har udviklet sig herhjemme –og i verden omkring os – så har man også fra kirkelig side måttet tage helt særlige forholdsregler i brug.

Med hensyn til eventuel dåb, vielse eller begravelse, så vil disse handlinger stadig kunne finde sted fra kirken, dog således, at der skal tages behørigt hensyn til deltagerantallet.

Man er altid – og ikke mindst i en foruroligende tid som denne – velkommen til at ringe til mig. Det kunne jo være, at man havde brug for en at tale med – eller der var andet, som jeg kunne være behjælpelig med.

Og så er der blot at håbe på, at resten af året vil bringe en afgørende lettelse i hele denne undtagelsestilstand, så vi igen kan se frem til at møde hinanden ganske ligefremt og ubekymret – og glæde os over efterårssolen og alt det grønne, der stadig er.

Derudover ønsker jeg bare, at alle i den kommende tid må bevare både helbred og livsmod.

De venligste hilsener

Lisbet Rønnow Torp

Tlf. 29 21 17 32

mail.adr.: lisbetrtorp.@gmail.com

Dato: 28.03.2020