Dødsfald og bisættelse eller begravelse:

Aftale om bisættelse eller begravelse træffes med mig eller den præst, der skal foretage den kirkelige handling.
Anmodning om bisættelse eller begravelse foregår via en bedemand eller via den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk.
Bisættelse eller begravelse foregår normalt inden for 8 dage efter dødsfaldet.

 

Du kan finde flere oplysninger om dødsfald og begravelse på:
Kirkeministeriets borgerportal

Med venlig hilsen

Drejø menighedsråd