Dåb og navngivning:

Inden jeres barn er 6 måneder, skal det have tillagt et navn ved dåb eller ved navngivning.
Ved dåb kontaktes præsten, og der aftales dåbsdag og kirke. Nogle uger før dåben aftales et møde til en samtale om dåben.
Præsten har brug for oplysninger om
- barnets fulde navn og navne og adresser på mellem 2 og 5 faddere, der må være døbt med en kristen dåb og er blevet konfirmeret.

Navngivning foregår via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk
Læs mere om navngivning på borger.dk
Godkendte navne kan ses på
Ankestyrelsens familieretsafdeling

 

Der kan altid ske dåb, selvom barnet er navngivet.
I Drejø og Skarø kirker har vi dåb efter anden salme under en gudstjeneste.
Flere oplysninger om dåb og navngivelse kan ses på:
Kirkeministeriets borgerportal

Med venlig hilsen


Drejø Menighedsråd