Skole for Kirke og Teologi - i 2019-2020

Kære læsere.

Skolen for kirke og teologi er klar med programmet for 2019-2020. Vi har 4 studiekredse og en temarække, og det overordnede indhold for årets kurser er "Religiøse aftryk i kunsten". Vi kommer vidt omkring : Vi skal bl.a. høre om Havsteen - Mikkelsen, Henrik Pontoppidan, Tolkien, Per Petterson og Amos Oz og i forbindelse med kunststudiekredsen skal vi på en kunsttur i det fynske landskab.

Studiekredse foregår i kirkerne i Svendborg, og temarækken er henlagt til Fredens Kirke. Det endelige program om tider og undervisere kan ses i de foldere, som ligger rundt i provstiets kirker. Vi håber meget, at programmet vil være af interesse for jer, og vi glæder os til at mødes med jer i løbet af næste sæson.

På kirkeskolens vegne  Gunnar Henriksen