Vielse:

Når I har besluttet jer for vielse, eller kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, ringer I til mig for at aftale tid og kirke til jeres vielse.
For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.
I må kontakte Folkeregisteret / ægteskabskontoret i jeres bopælskommunne, der udsteder en ”prøvelsesattest”, der dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.
Prøvelsesattesten afleveres hos mig sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.
Flere oplysninger og ansøgningen til brug for prøvelsesattest og evt. navneændring på bryllupsdagen foregår via den digitale selvbetjeningsløsning på
borger.dk


 

 

I aftaler et møde med mig før vielsen, hvor vi bl.a. øver ritualet.
Du finder flere oplysninger om vielse på
Kirkeministeriets borgerportal.

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Med venlig hilsen

Drejø menighedsråd