Medlemskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben.
Optagelse og eller genoptagelse i folkekirken kan ske ved henvendelse til en præst.
Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til bopælssognet. Fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor du er født og døbt skal vedlægges.

Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.
For yderligere oplysninger om ændring af medlemskab se Kirkeministeriets borgerportal.

Med venlig hilsen

Drejø menighedsråd